Kompleksowe kontrole okresowe budynków

Prawo budowlane reguluje właściwe utrzymanie budynków i narzuca przeprowadzanie kontroli okresowych budynków przez osoby do tego uprawnione. Poniższa oferta kontroli okresowych budynków skierowana jest do właścicieli i zarządców nieruchomości.

Kontrole okresowe budynków dzielimy na:

  • wykonywane raz w roku (przegląd roczny) – właściciel lub zarządca musi przynajmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego elementów budynku, które narażone są na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i niszczące działanie związane z użytkowaniem obiektu;
  • wykonywane raz na 5 lat (przegląd pięcioletni) – dotyczą sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki tego obiektu i jego otoczenia, wraz z badaniem instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w zakresie stanu sprawności;
  • wykonywane dwa razy w roku (dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych) – półroczna kontrola budynków powinna być przeprowadzona w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada. Obowiązek kontroli półrocznej odnosi się do dwóch rodzajów obiektów – obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² oraz budynków z powierzchnią zabudowy powyżej 2000 m² bez względu na powierzchnię dachu.

Kontrole okresowe budynków pozwalają określić stan techniczny budynku oraz przygotować odpowiednie zalecenia dotyczące przeprowadzenia zabezpieczeń i prac remontowo-budowlanych koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Wykonywane przez nas kontrole okresowe budynków spełniają wszelkie wymogi prawne. Jesteśmy także w stanie zastosować bardziej rygorystyczne kryteria, jeżeli Klient sobie tego zażyczy. Przykładamy duże znaczenie do profesjonalnego podejścia, dlatego nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy z pełnymi uprawnieniami, którzy przeprowadzają rocznie wiele

Zachęcamy do zapoznania się z całą naszą ofertą. W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu, chętnie doradzimy, udzielimy szczegółowych informacji i zaproponujemy rozwiązanie atrakcyjne cenowo.