Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Zgodnie z wymogami prawa, obiekty budowlane, czyli budowle niebędące budynkami (np. wiaty, budowle hydrotechniczne, drogi, mosty, obiekty kolejowe, itp.) podlegają okresowym przeglądom budowlanym. Jednak niezależnie od terminów wyznaczonym przez ustawodawcę, trzeba pamiętać, że przeglądy obiektów budowlanych służą prawidłowemu i bezpiecznemu funkcjonowaniu, a zatem mają być przydatne przede wszystkim dla użytkownika. W związku z tym w niektórych przypadkach zalecane jest wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych częściej niż wymaga tego prawo.

Szkodliwe wpływy atmosferyczne oddziaływujące na materiały budowlane (silne wiatry, burze, intensywne opady, a także osuwiska ziemi) oraz awarie instalacji w obiekcie (instalacji wodociągowej, kanalizacji i instalacji gazowej oraz wentylacji) mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, jak również mogą mieć niszczące działanie dla posiadanego mienia.

Przeglądy obiektów budowlanych pozwalają w porę wykryć i usunąć ewentualne usterki, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektu, ale też przekłada się na wymierne korzyści materialne. Profesjonalny przegląd obiektu budowlanego stanowi bezcenną informację dla właściciela obiektu.