Oferta Biuroinwest

Oferujemy wykonywanie okresowych kontroli budynków i obiektów budowlanych, w pełnym zakresie, wymaganym art. 62 ustawy Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem:

W ofercie mamy także:

Z uwagi na dużą różnorodność i wielkość potrzeb klientów, wszystkie wyceny wykonujemy indywidualnie, dostosowując się do zadanego zakresu prac.