Oferta

Oferujemy wykonywanie okresowych kontroli budynków i obiektów budowlanych, w pełnym zakresie, wymaganym art. 62 ustawy Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • kontroli okresowych pięcioletnich,
  • kontroli okresowych rocznych,
  • kontroli okresowych wykonywanych dwa razy w roku (do 31 maja i 30 listopada), dla budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1 000 m² (np. wiaty),
  • kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych,
  • kontroli szczelności instalacji gazowych,
  • kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
  • oraz wszelkie inne kontrole, wymagane Prawem budowlanym i odrębnymi przepisami.

W ofercie mamy także zakładanie i kompleksowe prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego.

Z uwagi na dużą różnorodność i wielkość potrzeb klientów, wszystkie wyceny wykonujemy indywidualnie, dostosowując się do zadanego zakresu prac.