Przegląd 5 letni budynku

Na każdym właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego spoczywa obowiązek wykonania czynności, jaką jest przegląd pięcioletni budynku. Dokumentem, który określa obowiązki właściciela/zarządcy jest ustawa Prawo budowlane. Mówi ona o elementach, które będą kontrolowane podczas 5-letniego przeglądu budynku. Sprawdzony zostanie stan techniczny budynku oraz jego zdolność do użytkowania, a także estetyka otoczenia jak i samej nieruchomości. Przegląd pięcioletni budynku powinien również obejmować sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej, w zakresie szeroko pojętej sprawności, na którą składają się między innymi: stan połączeń, odporność na warunki zewnętrzne jak i stan izolacji czy też uziemienie. Nasza firma gwarantuje przeprowadzenie w pełni profesjonalnego pięcioletniego przeglądu budynku przygotowanego w taki sposób, aby spełniał wszelkie normy techniczne, a przede wszystkim, był w stanie zapewnić bezpieczeństwo:

  • osób
  • środowiska
  • budynku

Skontaktuj się

Profesjonalnie wykonany przegląd co pięć lat to garancja bezpieczeństwa

Specjalizujemy się w okresowych kontrolach budynków i obiektów budowlanych. Nasz zespół posiada wszelkie uprawnienia do przeprowadzania kontroli nieruchomości takich jak przegląd 5 letni budynku. Bogate doświadczenie firmy pozwala na kontrolowanie wszystkich rodzajów budynków i obiektów budowlanych, co jesteśmy w stanie zaprezentować w wykazie realizacji. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat przeglądów stanów technicznych budynków. Nasi specjaliści z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania.