Zakładanie i prowadzenie Książki obiektu budowlanego we Wrocławiu

Oferujemy kompleksowe usługi związane z kontrolą budynków i obiektów budowlanych – w ich skład wchodzi także założenie i prowadzenie wymaganych dokumentów, takich jak książka obiektu budowlanego. Wrocław jest miastem, które stanowi główny obszar naszej działalności. Posiadamy duże doświadczenie w tej dziedzinie a nasi specjaliści to fachowcy legitymujący się wysokimi kwalifikacjami.
Książka obiektu budowlanego we Wrocławiu, jak również w innych miastach musi być założona dla każdego obiektu, który według przepisów prawa będzie poddawany regularnej kontroli technicznej. Może oczywiście prowadzić ją właściciel budynku bądź zarządca, jednak aby mieć pewność, że dokument ten spełni wszystkie określone prawem zapisy, warto skorzystać z usług firmy specjalistycznej. Zaleca się aby Książka budowlana we Wrocławiu była prowadzona przez osobę z niezbędnymi uprawnieniami. Nasi specjaliści posiadają takie uprawnienia oraz są doskonale zaznajomieni ze wszystkim najnowszymi zmianami w prawie, które mają wpływ na ich pracę.

Skontaktuj się

Założenie książki budynku

Wzór książki budowlanej znajduje się w odpowiednim rozporządzeniu. Jest to wykonany w formacie A4 zeszyt, zawierający specjalnie przygotowane rubryki, które wypełnia się w miarę występowania nowych zdarzeń. Książka obiektu budowlanego, prowadzona dla budynków w mieście Wrocław, powinna posiadać informacje na temat przeprowadzanych systematycznie kontroli stanu technicznego oraz wszelkich zmian, jakie zachodzą w sposobie użytkowania obiektu. Odnotowuje się w niej również wykonane remonty i przebudowy.
Zlecając nam prowadzenie książki budynku we Wrocławiu, klient zyskuje pewność, że będzie ona zawierać informacje precyzyjne, sformułowane w sposób zgodny z przyjętymi standardami oraz zapisami w rozporządzeniu. Przejmując na siebie to zadanie, Biuro-Inwest odciąża w znacznym stopniu właściciela obiektu. Właściwie prowadzona książka budowlana jest także potrzebna, kiedy upoważniony organ państwowy działający w mieście Wrocław, zarządzi wykonanie kontroli budynku. Ponadto dokument ten znacznie ułatwia zarządzanie obiektem budowlanym.

Co powinna zawierać zgodna z przepisami książka obiektu budowlanego?

Jeżeli interesuje nas starannie sporządzona książka budynku Wrocław oferuje wiele profesjonalnych firm inwestycyjno-budowlanych, które pomogą nam w jej stworzeniu. Przede wszystkim należy mieć na uwadze wszelkie dane na temat nieruchomości, które powinny w niej znaleźć. Najważniejsze części, z których musi składać się książka obiektu budowlanego to:

– Główne informacje o obiekcie, czyli adres, numer księgi wieczystej czy numer ewidencyjny gruntów.

– Dokumenty techniczne, które posiada właściciel, czyli pozwolenie na budowę, wszelka dokumentacja budowy czy pozwolenia na użytkowanie.

– Raporty kontroli stanu technicznego oraz ewentualne wynikające z nich zalecenia.

– Opinie i ekspertyzy techniczne waloryzujące stan techniczny budynku.

Dokumentacja remontów oraz przebudów w obrębie budynku

Informacje znajdujące się w książce obiektu budowlanego powinniśmy na bieżąco aktualizować aż do momentu likwidacji budynku, czyli jego rozbiórki. O zamknięciu książki budynku może zadecydować także administrator nieruchomości, podejmując decyzję o zamknięciu obiektu i wyłączeniu go z użytkowania. Jeżeli po czasie decyzja ta zostanie anulowana, należy rozpocząć prowadzenie nowej książki.

Ze względu na zawiłości prawne, a także mnogość dokumentów, które musi uwzględnić książka obiektu budowlanego Wrocław to jedno z miast, gdzie najlepiej skorzystać ze wsparcia profesjonalnej firmy inwestycyjno-budowlanej. Mamy wówczas pewność, że dopełniliśmy wszelkich formalności.